Regulamin

Regulamin konkursu 
Książka z kubkiem herbaty – czytamy i polecamy! Podejmij z nami wyzwanie czytelnicze


Organizator konkursu


Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. J. Lompy w Katowicach
ul. Ks. kard. S. Wyszyńskiego 7
40-132 Katowice

Cel konkursu
 • Rozwijanie zainteresowań literackich i aktywności czytelniczej.
 • Popularyzacja literatury dla młodzieży.
Uczestnicy konkursu

Uczniowie klas VII szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa śląskiego.

Zasady ogólne konkursu

1. Konkurs rozgrywany jest na blogu: http://podejmijwyzwanieczytelnicze.blogspot.com/.

2. Konkurs polega na:

a) podjęciu wyzwania (zgłoszenie udziału),

b) przeczytaniu przynajmniej jednej książki, którą będzie można powiązać z podanym na blogu hasłem, i która według uczestnika konkursu jest warta polecenia,

c) zarekomendowaniu książki poprzez:

     - film: zadanie polega na nakręceniu związanego z książką filmu/spotu reklamowego (od 1 do 3 minut),          opublikowaniu go na portalu YouTube oraz zamieszczeniu linku do filmu w komentarzu do posta z                hasłem

        i/lub

     - tekst: zadanie polega na zamieszczeniu pod opublikowanym na blogu hasłem wpisu zawierającego                rekomendację lektury (od 70 do 150 wyrazów).

3. Film może zawierać np. wypowiedź, wywiad, piosenkę, inscenizację, elementy graficzne (animację). W filmie mogą występować statyści – osoby, które nie uczestniczą w konkursie.

4. Uczestnicy konkursu z danej szkoły mogą publikować filmy na wspólnym koncie utworzonym na portalu YouTube.

5. Uczestnik może opublikować wrażenia z lektury na własnym blogu i podać do niego link na blogu organizatora.

6. Każdy link/wpis musi być podpisany imieniem i nazwiskiem lub podanym w zgłoszeniu nickiem.

7. Autorami filmu mogą być maksymalnie dwie osoby.

8. Autorem wpisu (kategoria Tekst) może być tylko jedna osoba (wyklucza się współautorstwo).

9. Odpowiedzialność za naruszenie praw osób trzecich do filmu/tekstu nadesłanego na konkurs lub praw osób, których wizerunek został wykorzystany, w całości obciąża uczestnika konkursu.

10. Po każdym zakończonym wyzwaniu nagradzany jest najciekawszy film i najlepszy tekst.

11. Na zakończenie konkursu przyznane zostaną dwie nagrody - za największą liczbę filmów i za największą liczbę tekstów.

12. W przypadku takiej samej liczby filmów/tekstów o przyznaniu nagrody zadecyduje losowanie.

13. O przyznaniu nagród decydują powołani przez organizatora eksperci. Ich decyzje są niepodważalne.

14. Informację o tym, które filmy/teksty zostały nagrodzone, organizator poda w ciągu pierwszych dziesięciu dni od zakończenia wyzwania.

15. Bibliotece szkolnej, której uczniowie przygotują największą liczbę filmów i tekstów organizator przekaże pakiet książek.

16. Pisemne potwierdzenie udziału w konkursie mogą otrzymać osoby, które przygotowały w ciągu całego cyklu co najmniej cztery filmy/teksty.

17. Konkurs trwa od listopada 2017 r. do kwietnia 2018 r.

18. Pierwsze hasło pojawi się na blogu 2 listopada 2017 r., o kolejnych organizator będzie informował na bieżąco. Linki do filmów oraz teksty można zamieszczać do momentu opublikowania następnego hasła.

19. Uczestników zgłasza nauczyciel, wypełniając formularz zgłoszenia. Termin zgłoszeń upływa 31 października 2017 r.

20. Nazwa szkoły i lista uczestników, którzy przystąpią do konkursu, będzie opublikowana na blogu.

Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w regulaminie oraz prawo do przerwania konkursu z ważnych przyczyn. Uczestnicy zostaną o tym poinformowani drogą mailową lub telefonicznie.

Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na wykorzystanie jego danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. 2016 poz. 922).Regulamin - edycja 2016/17

Regulamin - edycja 2015/16

5 komentarzy:

 1. Zamieszczona tutaj opinia została przeniesiona we właściwe miejsce, czyli do komentarzy do posta z dnia 2 listopada "Hasło na listopad":)

  OdpowiedzUsuń
 2. Liczniki słów traktują myślniki jak słowa. A na konkursie? Jak się na to patrzy? Czy myślniki wliczają się do obowiązującego limitu słów?

  OdpowiedzUsuń
 3. Niestety tak, ponieważ korzystamy z automatycznego licznika.

  OdpowiedzUsuń
 4. Witam, czy opisywana książka musi być przeczytana niedawno?

  OdpowiedzUsuń
 5. Byłoby idealnie gdyby tak było:) Oczywiście jeśli książka była przeczytana wcześniej, ale dobrze się ją pamięta, to nic nie stoi na przeszkodzie i można ją opisać.

  OdpowiedzUsuń